قوانین و مقررات

قوانین و مقرراتی که در این برنامه جاری می باشد در این بخش ذکر شده اند

بسم الله الرحمن الرحیم

تمامی برنامه ها به صورت As Is ارائه شده اند.

برای همه برنامه ها امکان پشتیبانی رایگان فراهم شده و می توانید در مدت پشتیبانی رایگان، با کارشناسان در ارتباط بوده و نیاز های خود را مطرح نمایید.

همچنین برای پشتیبانی بهتر امکان پشتیبانی به صورت موعد های مختلف نیز فراهم گردیده است.

استفاده از برنامه ها منوط به دریافت لایسنس می باشد.

فروش لایسنس ممنوع بوده و موجب پیگیر قانونی خواهد بود.

هر گونه کپی برداری از ایده محصولات و ایده های آن ها شامل قوانین کپی رایت شده و حقوق قانونی برای پیگیری را خواهد داشت.