شبکه اجتماعی نیوسین

سایت و برنامه تحت وب شبکه اجتماعی و نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین

توضیحات

شبکه اجتماعی و نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین از نرم افزار های خاص مدیریت پروژه با قابلیت تیم سازی و جذب نیرو اعلان و سایر ویژگی های خاص می باشد.

این نرم افزار در مراحل آزمایشی بوده و در حال جمع آوری بازخورد ها می باشد تا در آینده ای نزدیک نسخه جدید را ارائه کند.

آنچه تا این لحظه در این نرم افزار امکان پذیر است به شرح زیر است.


ساخت پروژه

تیم سازی

چت مستقیم

چت گروهی

و سایر امکانات

گالری تصاویر
لینک در http://www.newscene.ir
گالری تصاویر