انیمیشن سه بعدی قصه های جنگلبان

انیمیشن انیمیشن سه بعدی برگرفته از قصه های قرآنی

توضیحات

انیمیشن سه بعدی قصه های جنگلبان بر گرفته از قصه های قرآنی، داستان پیرمردی جنگلبان است که داستان های آموزنده قرآنی را در قالب ماجراهای حیوانات جنگل بیان می کند.

در هر قسمت ماجرایی توسط شخصیت های جنگل در دو گروه خوب و بد رخ می دهد که نکته های آموزنده خاص خود را دارد.

گالری تصاویر
گالری تصاویر